En på femton

Det är alldeles utmärkt att studenter vill utbilda sig till industridesigners, men Mats Lindoff, teknisk chef hos Sony Ericsson, sammanfattade problemet på ett bra sätt: ”Vi behöver en industridesigner på femton ingenjörer, inte tvärtom”.
Det här blev något av huvudfåran i en ovanligt bra paneldebatt om kompetensförsörjning på Elektronik/EP 2008. Alla deltagare var rörande överens om att vi har ett problem med att locka elever till ingenjörsutbildningarna. Organisationen Sveriges Ingenjörer har räknat fram att bristen kan uppgå till 50 000 ingenjörer om 12 till 15 år, men som Peter Larsson från Sveriges Ingenjörer säger: ”Det är inte en brist som kommer att synas. I stället försvinner arbetsuppgifterna från Sverige”.
Att det här stämmer med verkligheten kunde Mats Lindoff intyga. Han såg inga större problem för Sony Ericsson att flytta ut verksamhet från Sverige. Men det är klart – för Sverige är det ett desto större problem.
Orsakerna till att det är så svårt att locka svenska studenter till ingenjörsutbildningar är många, men mycket leder tillbaka till en felaktig mediabild. Ingenjörsyrket uppfattas som tråkigt och inte mycket från skola eller media görs för att påvisa motsatsen. Här var nog Anders Johnson, politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet, den som talade mest klarspråk och den som var mest kritisk, framför allt mot TV. Han ville också se en satsning på naturvetenskap redan i förskola och lågstadium.
Debattdeltagarna var Anders Johnson, politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet, Mats Lindoff, teknisk chef för Sony Ericsson, Peter Gudmundsson, rektor på KTH och Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer. Debattledare och moderator var Ulf Wickbom.

Leave a Reply