Svindyr ved och bortförklaringar

Vintern är här och några blåsiga veckor med ”bara” höga elpriser har avlösts av en återgång till sommarens vansinniga priser. I dag får till och med hushållen i norra Sverige betala upp till sju kronor per kWh (plus nätavgifter). De galna elpriserna får allt fler att satsa på ved, men så lätt slipper man inte undan. Vedpriserna har dragit i höjden något alldeles fantastiskt. Den stockholmare som beställer hem en pall ved kan nu få betala mer per kWh för ved än för ”gammal hederlig” eldningsolja. Och det gäller att vara på sin vakt mot vedtjuvar. Read more »

På väg tillbaka efter 50 år

I december 1972 tog månlandaren från Apollo 17 mark på månen. Astronauterna körde 35 km med sin elektriska månbil och utförde en rad lyckade experiment. Efter sex månlandningar var projektet en teknisk succé och ingen trodde väl att det skulle dröja mer än femtio år innan det skulle vara möjligt att göra nästa resa. Det hela påminner faktiskt ganska mycket om kärnkraftens utveckling under samma tid. Read more »

Kärnkraft och vindkraft utesluter varandra

För ett par år sedan var sanningen om ”den gammalmodiga kärnkraften” fortfarande vitt spridd. I stort sett den enda frågan som diskuterades var om de befintliga reaktorerna skulle stängas i förtid eller om de skulle tillåtas arbeta hela sin beräknade livstid. Idag har allt ändrats och ny kärnkraft framstår plötsligt som precis så modern, stabil och effektiv som den faktiskt är. Men fortfarande har många svårt att acceptera motsättningen mellan vindkraft och kärnkraft. Man vill så gärna tro på mångfald och att de olika energislagen kompletterar varandra. Detta trots att verkligheten pekar helt åt andra hållet. Read more »

Biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen

Ibland undrar jag om politiker över huvud taget kan räkna. Åtminstone verkar det som om ”räkneskallen” helt kopplas bort när man börjar titta på klimatåtgärder. De verkar till exempel tro att biobränsle till biodrivmedel uppstår magiskt och att råvarorna inte har någon alternativ användning. Verkligheten är att både biobränsle och avfall gör mycket större nytta i kraftvärmeanläggningar än som råvara till biodrivmedel. Det blir mycket billigare och minskar koldioxidutsläppen betydligt mer. Read more »

Mardrömmen om vindkraft

Sveriges nya regering vill satsa på kärnkraft – något som har fått ny fart på kärnkraftsmotståndarna. Det bärande argumentet från dem verkar vara att kärnkraften bara är en ouppnåelig dröm med alltför höga priser och alltför långa byggtider. Problemet är bara att vindkraften med samma argumentation måste betraktas som en absolut mardröm. Och med verkliga data framstår kärnkraftsutbyggnaden snarare som en rosenskimrande lyckodröm. Read more »

Dråpslag mot Kinas halvledarindustri

Fredagens beslut om långtgående exportbegränsningar på halvledare och produktionsutrustning är ett dråpslag mot kinesisk elektronikindustri och bilindustri. Men tyvärr riskerar begränsningarna att bli ett minst lika stort dråpslag mot industrin i USA, Europa, Sydkorea och Japan. Det är just nu svårt att överblicka de tänkbara konsekvenserna. Read more »

Kaos är inte kul

De flesta politiker och bedömare i Sverige tittade storögt på när Sovjetunionen och Östblocket brakade samman. Vem kunde väl tro att sammanbrottet skulle komma så snabbt och så dramatiskt? Samma sak ser vi i dagens energipolitik. Vem kunde väl tro att så relativt små förändringar skulle ge så dramatiska effekter? Och vad kommer då att hända när de stora ”gröna” förändringarna skall genomföras. Är vi på väg mot kaos och sammanbrott? Read more »

Ingen vill spara när andra tar vinsten

Vid det här laget har nog de flesta insett att politiska beslut lett till att ”vi sitter i skiten” energipolitiskt sett. Vad värre är – många av politikerna verkar vilja lösa problemet med ännu mer av det som orsakade det. Hur skall då vi stackars medborgare göra för att klara oss undan de värsta problemen. Är det dags att backa tillbaka till artonhundratalet och installera vedspis? Och hur skall man göra för att få bästa utbytet av sitt elavtal? För de flesta ”lönar det sig” lustigt nog att förbruka maximalt när priset är som högst.

(Den här krönikan är uppdaterad efter valet)

Read more »

Lågt hängande frukter och säkerhet

Om någon för åtta år sedan – före valet 2014 – hade sagt att Sverige åtta år senare skulle ha akut elbrist i delar av landet och elpriser över 10 kronor per kWh skulle nog de flesta ha hånskrattat. Den stabila elproduktionen i Sverige var fortfarande en av få ”oomkullrunkeliga” grundbultar. Read more »

De ville så väl

Ekologisk odling och hållbar fossilfri elproduktion – det låter så vackert att det rimligen bara måste gå käpprätt åt skogen. Och mycket riktigt. På bara ett år lyckades ledningen i Sri Lanka driva landet i bankrutt med sina vackra ord och sin totalt verklighetsfrämmande miljö- och energipolitik. Energipoliken i Sverige och Europa har tagit lite längre tid för att skapa katastrof men idag står vi framför stupet och många av våra politiker arbetar ”stenhårt” för att vi skall ta ytterligare ett steg framåt. Read more »