Skatter, subventioner och konspirationer

Budgetförslaget för nästa år finns på plats och där finns både skatteändringar och ändrade subventioner. Men det verkar ibland inte vara så lätt att hålla ordning på vad som är det ena eller det andra. Åtminstone verkar miljörörelsen ha problem med det här.

Kärnkraftsdebatten är igång

Kärnkraftsdebatten verkar ha kommit igång på allvar, efter en lång tids mumlande. Förra veckan propagerade både LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson och före detta FN-politikern Hans Blix för att vi bör bygga nya moderna kärnkraftverk. Och idag damp IVAs rapport ”Sveriges framtida elproduktion” ner i lådan. Men först en titt på statusen för elproduktionen i de nordiska […]

Sol och batterier

Det talas mycket om ny teknik för lagring av el, men för många användningsområden är faktiskt den gamla tekniken ganska OK. Och i kombination med billiga solceller är det fullt möjligt att bli ”sin egen lyckas smed”.

Snabba tåg, men tveksam investering

Höghastighetståg på separata banor ser ut att vara morgondagens innepryl. Jätteinvesteringarna motiveras med värdeskapande och tillgångar i ”företaget Sveriges” balansräkning. Men en sådan tillgång kan förvandlas till en belastning lika snabbt som Nuon och brunkolsgruvorna förvandlades till minusposter för Vattenfall.