Snabbtåg och nedfallna träd

Tyska järnvägen (DB) har problem med nedfallna träd, men när de försökte skylla allt den globala uppvärmningen gav tidningen Der Spiegel svar på tal. Objektiv statistik visade att stormarna inte alls blivit värre på senare tid. Problemet var helt enkelt att DB tillåtit stora träd att växa alltför nära spåren och som vanligt ger relativt […]

Poirot och tågresor

Jag tänkte starta året med en liten fundering om tåg, flyg och bilar. Det handlar mest om järnvägens fantastiska genomslag och om tågets gyllene period i början av 1900-talet. Men också om svårigheten att få järnvägen konkurrenskraftig idag och kanske i ännu högre grad längre fram.

Varför är järnvägen så dyr?

Snabbtågssatsningen verkar rinna ut i sanden och ersättas med stora extrasatsningar på det befintliga järnvägsnätet. Men varför har så mycket pengar till järnvägen under så många år gett så lite i utbyte? Trots investeringar motsvarande en miljard kronor per mil från mitten av femtiotalet fram tills idag verkar järnvägsnätet snarast ha blivit sämre. Handlar det […]

Dyrt att avveckla vindkraften också

Det är inte lätt att vara vd på Vattenfall. Före sommaren berättade Magnus Hall om företagets storstilade planer på vindkraft. Nu går han ut och säger (gårdagens SvD) att ny vindkraftutbyggnad inte bara är totalt olönsam. Risken är dessutom stor att Vattenfall tvingas lägga ner befintliga vindkraftsparker.

Julens lilla grundkurs i ekonomi

Hur kommer det sig att kundernas kostnader för elnätet ökar när elförbrukningen minskar? Hur klarar elleverantörerna ett ökat utbud av el, samtidigt som efterfrågan minskar? Och hur kan ett nytt snabbtågsnät bli en katastrof för de vanliga tågen? Här kommer en liten grundkurs i marknadsekonomi för energi och transport.

God Jul med elektroniska klappar

Nu blir det inget mer nyhetsbrev före nyår. Det är ju faktiskt julafton redan nästa vecka, hur märkligt det än kan verka. Vi fortsätter förstås att uppdatera webben, men nästa nyhetsbrev kommer först i januari. Så det kanske är läge att fundera på julklappar och framför allt de elektroniska julklapparna.

Snabba tåg, men tveksam investering

Höghastighetståg på separata banor ser ut att vara morgondagens innepryl. Jätteinvesteringarna motiveras med värdeskapande och tillgångar i ”företaget Sveriges” balansräkning. Men en sådan tillgång kan förvandlas till en belastning lika snabbt som Nuon och brunkolsgruvorna förvandlades till minusposter för Vattenfall.