ARM vann i veckan

MIPS säljs och ARM befäster sin ställning på embeddedmarknaden. Och allt fler talar om en övergång till ARM för Apples Mac-datorer. Vi kan vara på väg mot dramatiska förändringar på datormarknaden.