Lätt att arbetspendla på landet

Jag lyssnade nyss på ännu ett radioprogram som beskrev landsbygden och landsbygdens problem. Lösningen var, som vanligt, klimatsmarta jordbruk och minskade behov av bilresor. I medias värld bor det bara ekologiska lantbrukare på landsbygden, medan det i verkligheten är bilen och möjligheten att arbetspendla på ett bekvämt och effektivt sätt som får landsbygden att leva. […]