Linuxspalten nr 6 2012

Gammalt uttjänt Härförleden fick jag en ny dator. Fick, är kanske att tänja på sanningen. Jag ville ha en ny lättburen dator och redan för ett år sedan fick jag stifta bekantskap med konceptet Ultrabook hos Intel. En sådan skulle jag skaffa mig när priserna börjar falla, vet jag att jag tänkte då. Nu är […]