Linuxspalten nr 10 2011

Just Enough Testing Det är spännande att lyssna till Hans Schaefer, en av nordens tongivande specialister på test av programvara. I trettio år har han studerat, undervisat och förmedlat kunskap om metodik kring testning av komplexa systemkonstruktioner. Tillsammans med flera andra specialister talade han på IT Quality Nordic Institutes årliga höstkonferens om testning av programvara.