ASEA till Japan

Så försvinner då ytterligare ett av de gamla svenska företagen ur svensk ägo. Eller om man skall vara lite mera korrekt – den äldsta delen av det numera svensk-schweiziska företaget. Men kanske Hitachi kan bli en bättre ägare än ABB.

Tänk så fel det brukar bli

Om allt går som det är tänkt kommer Volvo Cars snart att börsintroduceras. Börsvärdet beräknas bli mellan 60 och 100 miljarder kronor, alltså fem till sju gånger mer än de 13 miljarder som Geely betalade för åtta år sedan.

Ersätt kolkraft med vattenkraft

Genom att bygga ut kärnkraften i Sverige kan vi exportera större delen av vattenkraften till Tyskland. Det skulle varje år minska koldioxidutsläppen i Europa med lika mycket eller mer än Sveriges totala årliga utsläpp. Med lite hjälp från Norge skulle vi till och med kunna kompensera hela Skandinaviens koldioxidutsläpp. Det låter väl ganska intressant?

Skänk brunkolen till Tyskland

Efter en magnifik rad av dyrbara misstag ser det som om Vattenfall tänker göra ytterligare ett. Genom att sälja brunkolsverksamheten till tjeckiska EPH blir Vattenfall måltavla för alla världens miljöaktivister. Så varför inte lägga till en möjlighet där Tyskland får rubbet gratis, i utbyte mot att de lägger ner brytningen? Då hamnar Svarte Petter hos […]