Linuxspalten nr 18/19 2009

Fräs till Jul Att något så mekaniskt som en gammal fräs från Storebro Bruks AB kan få mig att bli formligen lyrisk är fascinerande. Den omkring 750 kilo tunga pjäsen tillverkades 1975 och har sedan dess säkert sett flera operatörer än jag kan räkna. Fräsen är fortfarande helt modern, låt vara att den inte är […]