Vår beredskap är god

En vecka innan andra världskriget bröt ut fällde statsminister Per Albin Hansson de berömda orden: ”Vår beredskap är god”. Det var inte ett dugg sant. I själva verket hade vi låtit försvaret förfalla och bara Hitlers goda vilja och en rad eftergifter mot Tyskland räddade oss från att dela Danmarks och Norges öde.

Cyklar och nätverksförsvar

Att demontera det gamla svenska försvaret gick förvånansvärt snabbt. Allt reades ut eller förstördes och kvar blev i stort sett ingenting. Det tänkta hypermoderna nätverksförsvaret lyser däremot fortfarande med sin frånvaro. Så här i slutet av 2015 verkar allt fler inse att vi nog kastade bort väldigt mycket mer än vad vi trodde.