Linuxspalten nr 2/3 2009

Värmeslag? Nej, men överhettning! Att embedded betyder låg effekt är inte sant. Snarare en ambition om att vara energieffektiv. I min värld gäller det att vara energisnål. Det gäller nu inte alla konstruktörer i embeddedvärlden. Varför skulle annars den trådlösa burk som ansluter vardagsrummets stereoanläggning till min skivsamling ha en yttertemperatur på 45 grader. Jag […]