Linuxspalten nr 5 2011

Blankt som krom Kan vi lära oss något av historien frågar jag mig. Självklart säger ändå de flesta. Hela vår värld är byggd på just erfarenheter. Hela vår art och dess framgång bygger på att vi är duktiga på att anpassa oss och ta till vara nya kunskaper och landvinningar. Men kan vi kan vi […]