Att luras med marginalkostnader

Regnet, vinden och solen är gratis och det ger låga elkostnader för industri och hushåll. Kärnkraften är däremot dyr och olönsam och bör snarast bort av ekonomiska skäl. I ett helsidesinlägg i DN upprepade Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, de argument som hörts så ofta de senaste åren.