Vi klarar inte klimatmålen!

Alla vänsterpolitiker, hela klimatpolitiska rådet och de flesta journalister skriker just nu i högan sky. Den nya regeringen kommer inte att klara klimatmålen om de inte omedelbart tar tillbaka allt som sagts om minskad reduktionsplikt och vindkraft. Magdalena Andersson talar om ett svek mot klimatet och nästan ingen verkar titta på hur det ser ut i verkligheten. För i verkligheten har ju de svenska klimatmålen en utomordentligt svag koppling till verklighetens klimat och det stora sveket mot klimatet var snarare nedläggningen av R1 och R2.

Jag får väl ändå börja med ett glädjeämne. Tydligen har regeringen äntligen lyckats peta Tomas Kåberger ur Vattenfalls styrelse. Antikärnkraftsaktivisten Kåberger stoppades in i styrelsen 2015 som en del av S/MP-regeringens beslut att driva fram en nedläggning av de bägge reaktorerna R1 och R2. Kåberger ersätts nu i stället av Ingemar Engkvist, vd för World Association of Nuclear Operators. Vi får hoppas att det här är ett steg på vägen mot lite mera sans och vett hos Vattenfall.

Reduktionsplikten är överspelad
Men tillbaka till klimatmål i förhållande till verklighet. I mediedebatten föredrar man av någon anledning numera att enbart utgå från de politisk satta klimatmålen i stället för att titta på verkligheten. Tanken är väl att politiker alltid vet bäst – hur nu någon kan få för sig något sådant.

Om vi i stället tar en titt på verkligheten ser vi snabbt att grundpelaren för de senaste årens svenska klimatmål – reduktionsplikten – egentligen mest bara handlar om kreativ bokföring och inte om klimat.

Grundproblemet är att råvarorna till de biobränslen som blandas i bensin eller diesel alltid har en alternativ användning. Det här har blivit allt mera uppenbart och har lett till en närmast komisk vändning av debatten.

Om vi backar ett par tiotal år handlade det mesta om att odla spannmål för att producera etanol. På samma sätt skulle bönderna odla raps och andra oljeväxter för att producera bioolja. Biobränslen sågs framför allt som en inkomstkälla för lantbruket.

Men på en internationell marknad för biobränsle var det förstås mycket effektivare att odla oljepalmer. Oljepalmer ger flera gånger högre oljeutbyte i förhållande till areal och är dessutom lätta att odla i tropiskt klimat. Inte minst går det fantastiskt bra att odla oljepalmer i de områden som hittills har ”slösats bort” på tropiska regnskogar.

Elda upp regnskogen
Prognoserna om snabbt ökande efterfrågan på palmolja gladde invånarna i länder med regnskogar. De behövde bara avverka eller elda upp regnskogen och ersätta den med oljepalmer. Palmoljan var redan tidigare attraktiv inom livsmedelsindustrin och kosmetikaindustrin och med en närmast oändlig efterfrågan från drivmedelsindustrin fanns det inga begränsningar. Regnskogen brann och ersattes med stora palmodlingar.

Det här såg förstås inte så bra ut. Klimataktivister vill helst se sig själva som regnskogens räddare – inte som regnskogens nemesis. Vid den tiden hade dessutom debatten om att inte tillverka drivmedel av mat (t ex raps) gått igång på allvar och ganska snabbt var alla de tidigare viktigaste råvarukällorna politiskt inkorrekta och i en del fall (palmolja från regnskog) till och med förbjudna.

Tillverkarna av biobränsle fick alltså leta råvaror på annat håll. Gammal frityrolja och slaktavfall är politiskt korrekt att använda men finns nationellt sett i alldeles för små mängder. I Sverige har vi skogsindustrins tallolja men inte heller den finns i oändliga stora mängder. Den används för övrigt redan på annat håll. De svenska tillverkarna av biobränsle har därför tvingats att ”dammsuga” omvärlden på slaktavfall och frityrolja för att hitta godkända råvaror. Det har blivit löjligt dyrt och ännu ett bevis för att biodrivmedel inte är något alternativ globalt sett med dagens regler.

Glöm biodrivmedel
I Sverige hade S/MP-regeringen lyckats stoppa Preems miljöpolitiskt utmärkta satsning på crackeranläggningar för tjockolja. I utbyte fick Preem stora bidrag för att bygga anläggningar för biobränsle och en garanterad avsättning via en lagstadgad mycket hög (och ökande) reduktionsplikt.

Men vid det här laget hade som sagt biodrivmedel redan tappat det mesta av sin klimatpolitiska charm. Organisationer som Greenpeace har på senare tid gått ut mycket hårt mot biodrivmedel och det tyska miljöministeriet förbereder ett lagförslag som är tänkt att förbjuda biobränslen som exempelvis E10, etanol och biodiesel.

Motståndet beror delvis på riskerna för regnskogen och matproduktionen men också på att man har räknat på koldioxidutsläppen från biodrivmedel. Exakt hur man har räknat spelar egentligen mindre roll. Om klimataktivisterna motsätter sig biobränslen blir det hopplöst svårt att använda biobränslen som argument för att övertyga klimataktivister.

Elbränslen
För de svenska bilförarna vore det naturligtvis en nåd att slippa inblandning av biobränslen. Dagens diesel med biobränsle går inte att lagra och ställer till ett elände i motorerna. Den är dessutom vansinnigt dyr och genererar enligt klimataktivisterna större koldioxidutsläpp än fossila bränslen.

För motorerna är det i så fall betydligt bättre att använda så kallade e-bränslen. De skulle i princip kunna tillverkas av koldioxid, grön vätgas och grön el.

I verkligheten handlar det om varianter av den så kallade Fischer-Tropsch-processen där i princip alla kolbaserade råvaror kan omvandlas till dieselolja och bensin. Under andra världskriget framställde Tyskland nästan alla sina drivmedel från stenkol via den här metoden. I verkligheten är processen energikrävande och leder till minst lika stora koldioxidutsläpp som att utgå från fossil olja.

I Sverige tillverkar företaget Ecopar syntetisk diesel från naturgas. Resultatet är förnämligt med bland annat mycket bra lagringsegenskaper och låg giftighet. Men någon minskning av koldioxidutsläppen blir det inte.

Det skulle förmodligen gå alldeles utmärkt att utgå från till exempel skogsavfall i stället för kol eller naturgas. Det vore ett bra sätt att skapa bränsle i en krigssituation (mycket bättre än gengas). Men det blir dyrt och ger inga minskade koldioxidutsläpp.

Den dag då landet har ett kraftfullt överskott av stabil och fossilfri el kan vi kanske börja fundera över att tillverka e-bränslen från insamlad koldioxid. Men de senaste åren har tyvärr den utvecklingen gått åt helt fel håll.

Elbilar ökar utsläppen på kort sikt
Som det ser ut idag finns det alltså inga klimatfördelar med att blanda in varken biobränslen eller e-bränslen i bensin eller diesel. Det finns heller inga miljöfördelar (om man inte irriteras av regnskog). Efter att klimatrörelserna bytte fot verkar dessutom biobränslen vara en icke-fråga internationellt sett.

I stället sätter många sitt hopp till en utbyggnad av elbilsflottan. Koldioxidutsläppen skall minskas snabbt och drastiskt genom att alla att så fort som möjligt byter från fossilbil till elbil.

Här räcker det tyvärr med en papperslapp och en penna för att visa att verkligheten är väldigt annorlunda. En snabb övergång till elbilar ger i stället en mycket snabb ökning av de globala koldioxidutsläppen.

Om vi räknar över hela bilens livslängd har i och för sig elbilen för det mesta lägre koldioxidutsläpp än motsvarande bensin- eller dieselbil. Men om målet är att minska utsläppen snabbt blir effekten helt annorlunda.

Problemet är att en elbil ”släpper ut” nästan hela sin koldioxidbudget redan innan bilen levereras till kunden. Skurken i sammanhanget är batteriet som kräver mycket stora energimängder vid tillverkningen. Eftersom de flesta batterierna tillverkas i Kina måste man dessutom räkna med att nästan hundra procent av den el som används har tillverkats vid kolkraftverk.

Här har vi förresten en av huvudanledningarna till Kinas snabba utbyggnad av kolanvändningen. Sedan 1990 har den nästan fyrdubblats. Samma sak gäller koldioxidutsläppen.

Kina har faktiskt gått från att 1990 släppa ut hälften så mycket koldioxid per invånare jämfört med världsgenomsnittet till att förra året släppa ut nästan dubbelt så mycket som världsgenomsnittet. Idag ligger man per invånare på samma nivå som Tyskland och på långt mer än dubbelt jämfört med Sverige (8 ton jämfört med 3,4 ton). Ca 85 procent av Kinas energiproduktion kommer från fossila bränslen och drygt 5 procent från sol och vind.

Varje ny elbil ger på det här sättet ett omedelbart koldioxidtillskott motsvarande sju till tio års körning med en ”vanlig” bil. En snabb utbyggnad av elbilar innebär med andra ord en dramatisk ”puckel” av koldioxidutsläpp (i Kina).

I bästa fall kommer utsläppen att plana ut med tiden och därefter till och med bli lite lägre. Men om vi antar att målet är en snabb reduktion av koldioxidutsläppen är elbilen en förvånansvärt dålig idé.

Vi var redan bäst
Hur kunde då Sveriges klimatmål bli så hårt knutna till åtgärder som faktiskt inte fungerar? Tja, det mesta som fungerar är redan gjort.

Redan på sjuttio- och åttiotalet började ju Sverige på allvar ersätta fossil förbränning med fossilfri el. Först byggdes de stora älvarna ut och sedan byggdes tolv kärnkraftsreaktorer. Resultatet blev att vi redan för femtio år sedan kunde elektrifiera både industrin och hemmen. Sverige hade i mitten av åttiotalet världens bästa elförsörjning.

Det kan jämföras med övriga EU där el alltid har producerats med kolkraft och där ingen vettig människa skulle få för sig att värma sitt hus eller sin lägenhet med el. I de allra flesta länderna finns inte ens fjärrvärme.

Så när EU bestämde att EU-länderna skulle minska sina koldioxidutsläpp hamnade Sverige i en tråkig situation. Alla länder skulle minska procentuellt med start från 1990 – ett årtal då de flesta länderna i Europa låg nära toppen av sina utsläpp.

Men Sverige hade redan nästan halverat utsläppen från 1970 till 1990 och låg 1990 på bara hälften av de tyska utsläppen per person. Att minska våra utsläpp med 55 procent från 1990 till 2030 krävde därför mycket tuffare åtgärder än för alla de andra som kunde börja med ”de lågt hängande frukterna”.

Kreativ bokföring
Man skulle kunna tro att Sveriges regering tog strid för att slippa de uppenbart orättvisa kraven från EU, men S/MP-regeringen gick tvärtom ut och lovade ännu mycket mer. Inte nog med att Sverige skulle minska utsläppen med hela 60 procent från 1990 till 2030. Vi lovade dessutom att minska utsläppen från transporterna med 70 procent från 2010 till 2030.

Det här var alltså inte något som vi var tvingade till. Den svenska regeringen ville ”gå före” och visa att Sverige är bättre än alla andra. Det hela var naturligtvis fullständigt vansinne.

För att göra det hela riktigt bedrövligt såg dessutom S/MP-regeringen till att stänga fyra kärnkraftsreaktorer. Det innebar en förlust av upp till 23 TWh stabil elproduktion. Omvandlat till tyska produktionsförhållande (ca 600 g koldioxid per kWh) motsvarar det ca 14 miljoner ton koldioxid och med genomsnittliga EU-utsläpp (350 g koldioxid per kWh) motsvarar det drygt 8 miljoner ton.

Sveriges privatbilar körde 2021 6,4 miljarder mil och släppte uppskattningsvis ut strax över 8 miljoner ton koldioxid. Man kan alltså hävda att nedläggningen av de fyra kärnkraftsreaktorerna motsvarade ökade globala koldioxidutsläpp större än alla utsläpp från svenska privatbilar.

Det här är förstås lite av ”kreativ bokföring” men ändå inget mot den kreativa bokföring som de svenska klimatmålen ägnade sig åt. För att klara de galna mål man själv satt upp tvingades man att införa en inblandning av biodrivmedel på en nivå högre än något annat land hade kunnat drömma om i sina värsta mardrömmar. I beräkningen fanns också ytterst högt ställda förhoppningar på en övergång till elbilar.

2023 måste alltså 35 procent av dieseloljan vara biobränsle – en siffra som skall öka till 50 procent 2026 och 66 procent 2030. För bensin handlar det om 10,1 procent i år, 19 procent 2026 och 28 procent 2030. Därutöver krävs en snabb ökning av andelen elbilar.

Det stora problemet är förstås att ingen av de här åtgärderna gör någon nytta för klimatet i verkligheten (även om elbilar kan vara nog så trevliga att köra och kanske till och med ”klimatvänliga” på lång sikt ). Men bokföringstekniskt går det att hävda att det fungerar. Åtminstone fram tills dess att EU ändrar reglerna.

Och det är detta som hela debatten handlar om. Media, klimatpolitiska rådet och den tidigare regeringen skriker i högan sky för att den nya regeringen vill minska eller till och med ta bort reduktionsplikten. Att reduktionsplikten inte gör någon nytta globalt sett vill man absolut inte tala om.

På samma sätt skriker man om de borttagna direktsubventionerna av elbilar. Inte heller här vill man tala om den faktiska effekten på klimatet.

Märkligt nog vill varken media, klimatpolitiska rådet eller den förra regeringen tala om de fyra nedlagda reaktorerna och deras effekter på det globala klimatet.

18 Responses to “Vi klarar inte klimatmålen!”

 1. Tack för sammanställningen. Resonemanget du presenterar är egentligen inget märkligt utan allmängods för de som har bemödat sig att läsa på. Som tur är har vi oberoende SVT/SR som kommer att ställa den föregående regeringen mot väggen med besvärliga frågor och fråga om de begrep vad de höll på med.

 2. En praktisk tumregel är att ett batteri i en bil betalt sin koldioxidskuld efter 100 fulla urladdningar. Om bilen har en räckvidd på 50 mil så är den alltså klimatneutral efter 5000 mil. (Klimatneutral = samma utsläpp som en bensinbil.) Detta under förutsättning att den körs på fossilfri el. På kontinenten tar det följaktligen mycket längre tid om den någonsin betalar tillbaka sina klimatutsläpp.

  Jämför med en laddhybrid med 3 mil räckvidd som används för jobbpendling 3 mil enkel resa och laddning både hemma och på jobbet. Den har betalat tillbaka sin skuld efter bara 10 veckor. Även med smutsig el från Tyskland så blir det en hygglig affär för miljön.

 3. Det är svårt ibland med procenten, därför som det ser ut så i världen nu?

  https://youtu.be/bJfrKNR3K2k

 4. Är det nån som vet varför man från EUs håll ger sig på bilar istället för elproduktionen. Det borde stå utan allt tvivel att det skulle vara mycket bättre för miljön. Har man sen ren el, då får man större miljöfördelar med elbilar.

  Min tanke är att det är mycket enklare att gå på privatpersoner än stora företag.

 5. Hej Per

  Elbilar har ett mycket högre symbolvärde än sådant som faktiskt fungerar. Fast det är klart – det blir inte lätt att få en övergång till elbilar att fungera om det inte finns el.

  Det pinsammaste just nu är väl Tyskland (igen) där man just har stängt de sista kärnkraftsreaktorerna samtidigt som bilindustrin vill tillverka alla elbilsbatterier i Tyskland. Det här är så vitt jag kan se en omöjlig ekvation om man (som de gröna vill) dessutom skall stänga kolkraften om några år.

  ”Lösningen” är tydligen att bygga 28 nya naturgaskraftverk som
  på sikt skall konverteras till grön vätgas. Var elen till vätgasproduktionen skall komma ifrån står skrivet i stjärnorna men förmodligen får man väl bygga ett sjuttiotal nya naturgaskraftverk för att ge vätgas till de 28 gaskraftverken (usel verkningsgrad) och så vidare.

  Jag läste förresten nyss en kul artikel från IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/lithium-ion-battery-disruption-ready

  M. Stanley Whittingham, som tog fram det första litiumjonbatteriet för femtio år sedan, ser stora problem med att batteritekniken legat kvar på samma nivå de senaste trettio åren. Han ser en rad viktiga problem som borde lösas innan man går ”all in”. Och det kan man ju hålla med om.

  Som tur är skulle svenska politiker aldrig hantera elproduktionen på ett lättsinnigt sätt. Jag hörde för ett par minuter sedan Mikael Damberg (S) i ett replikskifte i riksdagen säga att Socialdemokraterna är ett långsiktigt parti som alltid tänker på industrin och som absolut inte hade något att göra med nedläggningarna av de fyra reaktorerna O1, O2, R1 och R2.

  Och inte skulle väl Damberg ljuga?

  /göte

 6. På tal om klimatmål hörde jag en fantastisk nyhet på Vetenskapsradion (P1) i morse. Vetenskapsjournalisten hade läst en artikel i tidskriften Nature Climat Change om betande gnuer som hjälper oss att nå klimatmålen. Tydligen hjälper gnuerna till att ta upp och lagra kol i ekosystemet. Fantastiskt!

  Det här låter alldeles utmärkt. Enda invändningen är möjligen att gnuer är lika mycket idisslare som kor, hästar och får och släpper ut lika mycket metan både bak och fram. Det här brukar Vetenskapsradion se som ett jätteproblem och den viktigaste orsaken till att man in inte bör äta biff eller lammkött.

  Så nu är det väl bara att klassa kor, hästar och lamm som klimathelgon och uppmuntra alla att äta kött av hjärtans lust.

  Eller?

  /göte

 7. Trots att det kommer att svida i plånboken har vi fått ett kvitto att EU är på rätt väg. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/historiskt-klimatpaket-men-kommer-bli-att-resa

 8. I Tyskland har man länge haft en lokal diktatur som dikterat vilken uppvärmning din bostad måste ha, tex fjärrvärme, olja eller gas.

  Nu håller en lag på att röstas igenom som förbjuder olja och gas och istället kräver en värmepump. Varifrån elen kommer och vilken utbyggnad av elnätet som krävs blir intressant att se. Ett sätt är förstås att stänga tung industri och satsa på uppgradering av enbart de lokala näten.

  https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/boost-for-germanys-heat-pump-makers-as-industrial-policy-meets-climate-action/

 9. Allt som västvärlden propagerar för, är meningslöst. Som sagt, tänk tanken.

 10. Ganska intressant att Tyskland försöker gå samma väg som Sverige med ökad elektrifiering och värmepumpar. Tråkigt bara att de missade de två grundförutsättningarna – gott om stabil el och rimliga elpriser.

  Det är alltid svårt att jämföra elpriser. Nätavgifter och skatter varierar kraftigt mellan länder. Den senaste någotsånär vettiga jämförelsen jag hittade visar att Sverige har en skatteandel på ca 32 procent medan Tyskland ligger på 50 procent. Andra halvåret förra året låg Tyskland på motsvarande fyra kronor per kWh medan Sverige låg på 2,50 kronor per kWh (enligt Ekonomifakta).

  Fyra kronor per kWh och direktverkande el motsvarar ett oljepris på ca 40 kronor per liter. Brännoljan i Tyskland kostar just nu 11 kronor per liter. Med en värmepump med COP-faktor på 3 (i praktiken) är det fortfarande tjugo procent dyrare att värma med el än med olja och då är inte kostnaden för värmepumpen inräknad.

  Med dagens tyska elproduktion är det dessutom för det mesta ”bättre” ur klimatsynvinkel att elda med olja än med el (och ännu bättre att elda med gas). Olja för uppvärmning ger ca 270 g koldioxid per kWh medan den tyska elproduktionen ligger på det dubbla. Direktverkande el ger då dubbla CO2-utsläppen medan värmepump ger något lägre utsläpp (motsvarande direktverkande uppvärmning med naturgas).

  Så även om Tyskland skulle ha tillgång till nödvändig el – vilket de inte har – skulle inte en satsning på värmepumpar ge några fördelar. Den tyska energipolitiken har målat in sig i ett hörn.

  Att sedan Sverige har gjort sitt bästa för att förstöra ett fantastiskt utgångsläge är på många sätt ännu mera tragiskt. Den politiskt styrda nedläggningen av fyra kärnkraftsreaktorer innebar att vi frivilligt övergav en ”guldposition” där vi i mycket stor utsträckning skulle ha kunnat stå på åskådarplats och förfäras över den höga inflationen i övriga Europa. Inflationen i Sverige beror framför allt på ökade elpriser (nedlagda reaktorer) och ökade bränslepriser (ökad inblandning av biodrivmedel). Någon naturgas att tala om använder vi inte.

  Det är utomordentligt märkligt att både S och MP lyckats så bra med att undvika en svekdiskussion.

  /göte

 11. Göte nu räknar du och för ett logiskt resonemang men det handlar inte politik om och det är inte på sådana förmågor som våra ledande politiker blivit befordrade. Istället är de sedan ungdomsförbunden utbildade att sälja politik och där är konsekvensanalys knappast någon merit. Det kan till och med vara tvärt om.

 12. Bolund , MP, skriver nu ett klimatkontrakt som han vill att alla partier skall skriva på.

  Klimatdebatt i riksdagen, forskare / klimataktivister protesterar på läktaren, det vetenskapliga samvetet.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-ska-overvaka-riksdagsdebatt-om-klimatet

 13. @Leif

  ”Den beskrivs som en sista varningsklocka från klimatforskarna.”

  Tack, då slipper vi snart höra något mer från dessa. 🙂

 14. Tyvärr får vi förmodligen börja i helt andra ändan för att få en bra energiproduktion. Vi måste helt enkelt lära dagens skolbarn matte och fysik. Därefter låta nuvarande generationer dö ut.
  Alternativet är att totalt omforma demokratin och kräva ett bra betyg på högskoleprovet för att få rösta.

  Hur vi än gör så är jag rädd att det kommer ta för lång tid. Med nuvarande ideologiska fårskock som väljare så har jag tyvärr inte mycket hopp om framtiden. Möjligtvis att vi faktiskt lyckas få en AI förbi singulariteten och har turen att den är vänligt sinnad.

 15. De senaste 50 åren har ungefär hälften av svenskarna velat ta bort kärnkraften och hälften velat ha kärnkraft. Det kommer nog bestå så framöver. Ska vi ha fler ”lägg ned fort räder” när ena halvan råkar ha fått makten med liten marginal?

  Det är kanske dags att se till att var och en får välja vilket av dessa två varianter de vill ha. Vill några pröva på en lösning a la energiwende så får de detta, men då får de också ta konsekvenserna av deras val. Deras misslyckande av att få till ett fungerande elsystem får inte göra de andras elsystem lidande.

 16. Sven Olof Andersson Hederoth på Energinyheterna skriver;

  ”Eftersom Forsmark 3 och Oskarshamn 3 har alla tänkbara tillstånd borde själva tillståndsprocessen kunna genomdrivas mycket snabbt. En fullständig säkerhetsredovisning existerar redan!

  Bygget av Oskarshamn 3 inleddes i maj 1980 och fasades till elnätet den 3 mars 1985, dvs mindre än fem år. ”

  ”Vad väntar vi på? Fram med ritningarna bara.”

  https://www.energinyheter.se/20230428/29123/debatt-ga-inte-over-efter-ny-karnkraft?utm_channel=email&utm_source=ungapped&utm_campaign=Nyhetsbrev%20fr%C3%A5n%20energinyheter.se

 17. Apropå flyget.
  Varför hyr man en dyr skylift för att plocka några få otillgängliga äpplen högst upp i toppen av trädet då det finns fullt med äpplen på lägre lättillgängliga grenar?

 18. En och annan journalist verkar ha förstått att det där med biobränsle är ”kört”. Fast då blir slutsatsen att: ”det finns så lite biobränsle i världen att vi måste spara det till flyget” (P1 i går).

  Milde himmel.

  I ett annat inslag i förra veckan vågade en forskare antyda att det där med elflyg nog ändå är en chimär. I stort sett är det bara trafiken mellan Bromma och Visby som nästan skulle kunna vara möjlig.

  Allt hopp sätts i stället till vätgas eftersom avgaserna då bara består av vatten.

  Fast det är förstås bara sant om man kör på ren syrgas (och det blir rackarns tungt). En vätgasdriven motor som körs på vätgas och luft släpper ut massor av kväveoxider.

  Aldrig får man vara riktigt glad.

  /göte

Leave a Reply