El för 100 kronor per kWh

Ute är kallt och snöigt, men elproduktionen räcker fortfarande till. Igår såg det lite illa ut, när Forsmark 3 togs ner för en säkerhetstest, men idag producerar alla kärnkraftsreaktorer för fullt. Situationen kan bli väldigt annorlunda om ett par år när fyra reaktorer skall bort.

Jag hörde i går Åsa Romson tala på årets partiledardebatt. Hon berättade om hur bra allt kommer att bli, bara vi lägger ned kärnkraften och lägger av med konventionella bilar. På något magiskt sätt skall det trigga igång en miljöindustri som gör oss alla lyckliga, rika och fossilfria. Jag är skeptisk.

Brist på el
En sanning är däremot att den nuvarande köldknäppen får elbehovet att slå i taket. Det såg lite illa ut igår, när Forsmark 3 stod stilla för en säkerhetstest, men idag producerar som tur är alla de nio aktiva kärnkraftsreaktorerna för fullt (O2 i Oskarshamn kommer inte att startas igen) . Och det finns fortfarande lite marginal (via oljekraftverken i Karlshamn) att klara någon köldgrad till.

I det här läget känns en massiv kärnkraftsnedläggning väldigt märklig. Ett bortfall av fyra reaktorer (enligt planen) skulle idag ha resulterat i dramatisk elbrist och jättekostnader för nedstängda elintensiva industrier. Möjligen skulle till och med hela elområden ha tvingats att stänga ner, med oanade konsekvenser.

Problemet med elbrist är tänkt att lösas med import från grannländerna, men av någon egendomlig anledning är exportviljan mycket lägre när det är riktigt kallt än när elkraften faktiskt inte behövs. Under förra veckan lyckades Sverige importera lite el från Norge (vattenkraft) och Danmark (kolkraft), men varken Tyskland eller Polen hade lust att sälja något. De behövde allt själva.

Att det blir så här är inget att förvånas över. Den (energiminister) som bara tittar på totalt tillgänglig elproduktion och totalt möjlig elimport över året ser förstås inga som helst problem med energiförsörjningen. Men den som i stället analyserar produktion och import i förhållande till behovet tvingas till helt andra slutsatser. Sverige och Sveriges grannländer har något som kallas vinter och det är fullständigt normalt med flera veckor långa perioder av arktisk kyla. Då är det en dålig tröst att vi hade gott om el i somras. Möjligen kan vi glädjas över att det brukar vara vindstilla när det är som allra kallast, men det innebär samtidigt att vindkraften faller bort helt.

100 kronor per kWh
KTH-professorn Lennart Söder (professor i elkraftssystem) skrev i förra veckan ett mycket intressant inlägg i Svenska Dagbladet. Han beskrev de olika tänkbara sätten att lösa problemet med effektbrist på en öppen elmarknad och vilka konsekvenser de får.

Hans slutsats var att vi är på väg mot en ”energy-only-marknad”, med avvecklad statlig reservkraft och där kraftbolagen får betalt enligt rådande marknadspris. Marginalpriset per kWh hamnar då säkert över 50 kronor och når kanske 100 kronor vid toppbehov.

Sannolikt vågar man inte låta så höga priser slå igenom mot kunderna, men redan idag betalar kraftbolag 20 kronor per kWh vid belastningstoppar för att få stänga ned elförbrukare hos elintensiva företag.

Så, med några stängda kärnkraftsreaktorer kan vi elkonsumenter se fram emot elpriser över 10 kronor per kWh vid köldknäppar. Normalförbrukningen per år för en eluppvärmd villa ligger på ca 25 000 kWh och med energiminister Baylans sätt att räkna skulle man då hamna på mer än 30 kronor per timma (3 kW i snitteffekt över året).

Men tyvärr innebär köldknäppar att energibehovet ökar och att värmepumpar tappar i verkningsgrad. Det finns en orsak till att villor har huvudsäkringar på 25 eller 40 A, och alltså klarar toppeffekter uppåt 20 eller 30 kW. Med ett genomsnittligt effektbehov under en köldknäpp på beskedliga 10 kW och ett pris på i sammanhanget rimliga 10 kronor per kWh skulle villaägaren tvingas punga ut med 100 kronor per timme, eller 16 800 kronor i veckan. En riktigt kall januarimånad skulle elnotan utan vidare hamna över 60 000 kronor.

Oljepanna med energilager
Risken för jättekostnader vid eluppvärmning är bakgrunden till det ”avtal” som politikerna på sjuttiotalet gjorde med svenskarna (både privatkonsumenter och företag). Elpriset skulle hållas rimligt även vid låga temperaturer och dit skulle man nå med hjälp av en kraftig utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft. Dessutom byggde man ut statlig reservkraft att användas vid extrema förhållanden.

Utan det här löftet skulle nog inte många ha vågat ta steget till eluppvärmning av hus och elektrifiering av industriproduktion. Oljeeldningen, som var det normala på sextio- och sjuttiotalet, har ju den fantastiska fördelen att varje hus har upp till ett helt års energilager. Långa köldperioder innebär visserligen att oljetanken töms lite snabbare, men med ett minimum av framförhållning behöver villaägaren aldrig tänka på spotpriser. Om tanken är full på hösten varar den garanterat över vilken vargavinter som helst.

Med direkt eluppvärmning finns knappast ens en sekunds energilager. Konsumenten är helt beroende av leverantören och galna politiska beslut kan få gigantiska konsekvenser.
I de flesta länder har inte medborgarna samma tillit till politiker och institutioner som vi har i Sverige. Därför är det inte så underligt att man fortsätter att elda med olja och kol. Leveranssäkerhet och stabila priser är viktigare än låga utsläpp.

Elda med ved
Idag verkar ingen ha en aning om vart den svenska elmarknaden skall ta vägen. Miljöpartiet talar om ekonomiska styrmedel och det betyder rimligen priser som kan variera nästan hur mycket som helst.

Om man väljer att strypa tillförseln av baskraft (kärnkraft) och låter priset styra efterfrågan fullt ut blir det i praktiken omöjligt att använda el för att värma bostäder när det är riktigt kallt. Resultatet blir rimligen en återgång till olje- eller pelletpannor för villor med vattenburna system och en massiv satsning på braskaminer eller fotogenkaminer för direktvärmda villor. Röken lägger sig tung över alla villaområden och svenskarna får, precis som på femtiotalet, tillfälle att se vad det meteorologiska fenomenet inversion innebär.

En snabb förklaring – vid en köldknäpp är oftast luften klar och vinden svag eller obefintlig. Över bebyggda områden bildas stabila luftskikt, ”lock”, som gör att sotpartiklar och andra föroreningar stannar kvar på låg höjd. Det ser ut som en ganska vacker gulaktig kupol när man flyger förbi på låg höjd, men är inte alls lika trevlig på insidan.

En inversion som är full av sot från massor av braskaminer kan nog skifta i både orange och grått. För att inte tala om lukten inuti kupolen. Alla har vi väl känt hur det luktar när någon granne testar sin vedeldade badtunna. Multiplicera det med hundra och håll för näsan.

12 Responses to “El för 100 kronor per kWh”

 1. Jag förstår helt din poäng Göte, men det är olyckligt att du raljerar över Åsa Romsons ståndpunker kring att hitta energimodell som kan säkerställa en fortsatt existens på jorden. Att enbart titta på våra praktiska behov här och nu och underlåta att kommentera den oerhört svåra infrastrukturomställning och ändrad livsstil som MÅSTE till på nåt sätt för att säkra kommande generationers livsvillkor är inte ansvarsfullt av dig. Du får inte glömma att du har ett stort ansvar i opinionsbildning såsom ledarskribent för EiN.

  Annars har jag full respekt för dina kloka och välgrundade argument som i sak är helt riktiga. Men det hjälper inte i den stora frågan

 2. Vad Åsa R har propagerat för är att stänga ner den enda helt fossilfria men samtidigt stabila basenergiproduktionen vi har i detta land. Kärnkraften ger den stabila bas som krävs i Götes scenario i artikeln utan att producera sot eller CO2 över huvud taget.
  Det är kvalificerat kvacksalveri (eller värre) att propagera för en nedläggning och dessutom att i regeringsställning agera så att kraftbolagen finner det omöjligt att låta kärnkraften arbeta vidare!

  Jag noterar också att denna ”miljöregering” har gjort det ekonomiskt omöjligt att köra bil på ett miljövänligt sätt genom att totalt prisa ut E85 via skatter och pålagor. Jag köpte en Etanolbil för att kunna köra miljövänligt och har konsekvent använt E85 under många år, men nu är E85-priset bara några få procent lägre än bensinen, vilket gör att det per mil blir 30% dyrare. Det är en kostnad som inte privatekonomiskt är försvarbar.
  Och det som åstadkommit detta är skattehöjningar beslutade av MP i samarbete med S.
  Vi har alltså ett regerande Miljöparti som vill att man skall köra bensin i stället för fossilfritt, importera kolkraft i stället för ren kärnkraft mm…

 3. Göte, jag instämmer i din analys. raljerande? Knappast. Elindustrin har köpt Romson för att kunna pressa upp SINA priser och därmed vinster. Vi lever tyvärr i ett samhälle där egennyttan är den enda ledstjärnan dvs, alla slåss mot alla.
  Men att höja elpriserna som Romson vill kommer att slå sönder samhället, så som vi lever i det idag.

  Alternativet är att förstaliga elproduktionen, och bara betala en ren tillverkningskostnad. Då kan samhället möjligen börja expandera igen.
  I annat fall är det återgång till grottor och vedeldning som gäller.

 4. Jag kan förstå Magnus argument till viss del, men jag tror inte det är så lätt att ändra människornas livsstil. Särskilt inte när det är riktigt kallt och man fortfarande vill ha sin komfortvärme.
  Är det inte bättre att satsa på kärnkraft generation 4 istället för att stänga kärnkraften i Sverige.
  En kompetent energiminister och även Romson borde ju rimligtvis tycka att det är bättre att utnyttja Sveriges existerande kärnavfall som bränsle och få en betydligt kortare slutförvaring på kärnavfallet (vilket borde vara bra för kommande generationer). Ett modern kärnkraftverk är troligtvis också betydligt säkrare än våra befintliga kärnkraftverk. Romson borde ta sitt förnuft tillfånga och inte vara så emot ren och bra energi.

 5. @Magnus: ”det är olyckligt att du raljerar över Åsa Romsons ståndpunker kring att hitta energimodell som kan säkerställa en fortsatt existens på jorden.”

  Nu förstår jag inte alls… Det som diskuteras i den här artikeln är ju kärnkraft och elförsörjning/uppvärmning. All den stund vi måste ta tag i bla CO2 utsläppen, så har ju kärnkraften ingenting med det att göra. Tvärtom så är ju kärnkraft det enda generellt och nu tillgängliga energislag som kan producera stora mängder elektricitet utan nämnvärda CO2-utsläpp. Det enda som kan konkurrera är vattenkraft, men det är ju kraftigt begränsat av geografi och det är ju bara på några få ställen i världen som det kan ge ett vettigt bidrag.

  Så om ”vår fortsatta existens på jorden” skall säkerställas så är ju kärnkraft en viktig del i det. Vi lider ingen brist på bränsle, tvärtom så kan med upparbetning det bränsle vi redan har räcka i ”för all framtid”, och upparbetning och modernare reaktorer löser dessutom ”avfallsproblemet”.

  Så det är ju just *för att* vi vill säkerställa vår fortsatta existens som en nedläggning av den kärnkraft vi redan har till förmån för fossilbränslen för husuppvärmning (som i resten av Europa), och som är den direkta konsekvensen av den av Åsa Romson förda politiken, är ”hål i huvudet” dumt.

 6. Det blev ju en hel rad intressanta kommentarer och jag kanske får göra ett par extra inlägg.

  Det kanske är elakt att raljera med Åsa Romson, men problemet i det här fallet är inte att hon löser problem, utan att hon skapar problem. Om vi skall lägga ner kärnkraften måste vi vara helt på det klara med konsekvenserna och kostnaderna. Och att debattera kärnkraft utifrån femtiotalsteknologi är lika dumt som att debattera datorer baserat på sextiotalets stordatorer.

  Zacharias brukar skälla på mig för att vara liberal marknadsförespråkare och det stämmer för det mesta. Men här har han faktiskt ett argument som är intressant. Jag vill förstås inte förespråka ett förstatligande av hela elsektorn, men infrastruktur som elnät, elproduktion, vägar, järnvägar och optofibrer är lite luriga att få in i marknadsekonomiska sammanhang. Definitivt läge för mera diskussion.

  Nu tänker jag ta en snabb promenad ut i kylan. Det kanske genererar lite extra koldioxid, men det må vara hänt.
  /göte

 7. Å skall vi framgent köra bussar å bilar på el…som kommer från….. så lär ju elbehovet därmed öka.

 8. De e lugnt Glöte..
  Att raljera med Romson är som att skjuta på öppet mål..
  En person som oroar sig för att ”miljökonferensen kan störas” när ett av Europas största terrordåd inträffar när 100-tals människor dör…
  Vad säger man…
  Eller skyller på sin bror(?) när man målar med giftig färg..
  Nej, (mp) är och förblir för mig landets farligaste parti…

 9. Finland köpte ungefär 30% av totala elbehovet från grannländerna (Sverige, Ryssland, Norge) när kölden var mellan -20…-35C.
  Bristen på el här är en följd av våra galna politiker som på 90- talet hindrade byggandet av kärnkraftverk.
  Nu är två på gång, (fransk och rysk), men det tar ännu 5-10 år innan dom producerer el till nätet.
  Skall (eller kan) Sverige sälja el till Finland om Åsa Ramsons energifantasier förverkligas?

  Fint att det finns en så klartänkt journalist som Göte!

 10. Instämmer med en tidigare debattör om att fortsätta med kärnkraft, fast i en nyare version än den som varit för handen hittills. Detta innebär kostnader men inte alls i den dimension som skulle vara fallet i att bygga upp en ny typ av eldistribution .
  Detta skulle man kunna likna vid regelbundet underhåll .
  det är alltid billigare mot att skapa något helt nytt från grunden.
  Dessutom skulle vi ju ha den fördelen att bränsle skulle finnas för åtskilliga år framöver .
  Bekymret är att politiker framförallt som har tendenser åt vänster inte har förstått det här med ekonomi .
  Skulle kassan sina så höjer man bara några skatter så är det problemet löst.

 11. Inser att jag behöver förtydliga mig lite. Kärnkraft handlar inte om fossilfritt eller inga CO2. Kärnkraft handlar om att vi skickar ett paket med avfall innehållande enorma risker till eftervärlden att ta hand om. Och även om det finns modernare kärnkraftverk idag så kommer de ALLTID att generera farligt avfall. De kommer också ALLTID att i sig vara potentiella massförstörelsevapen vid naturkatastrofer, mänskliga faktorn eller nån form av terror/krig.

  Det är alltså inte enbart CO2 som hotar våra barns framtid. Det är hela den struktur vi skapar för att motivera ett fortsatt bekvämt liv. Som någon sa ovan ”man vill ju ha sin komfortvärme”. Så länge vi fortsätter med den inställningen så kan jag hålla med om att kärnkraft måste till. Vilket arv vill vi dock ge våra efterkommande barn?

  (jag är anställd inom försvaret och har fått insikt i tidigare hårresande krigsplaner från öst där de planerar att slå ut kärnkraftverk i snabb attack för att skapa ”barriärer”. De kanske inte är aktuella nu, men vi trodde inte heller att män som Putin skulle kunna komma till makten för en stormakt igen. Eller Trump…. Så länge människor styr vår värld finns INGET som är säkert)

 12. Hej Magnus
  Jag tror i och för sig att avfallsproblemet går att lösa, men jag håller annars med dig. Den stora frågan gäller kärnkraft eller inte kärnkraft och alla försök att blanda bort korten är fåniga. Modern kärnkraft är ett effektivt och lönsamt sätt att framställa stora mängder elektricitet, men kärnbränslet och kärnavfallet skapar problem som vi måste ta ställning till.
  /göte

Leave a Reply