Sökmotor för Ecodesign-direktivets ErP-standarder uppdateras

En hel del förändringar har skett inom Ecodesign-direktivet för ErPer under året.
Här är ett urval av nyheterna i Power Integrations sökmotor ErP Standards Finder:

Hushållsbelysning
Specifikationer för den riktade kategorin håller på att tas fram. Ett arbetsdokument remitterades ett konsulterande forum som hölls i september 2011.

TV-apparater
Steg 2 standby-nivåer trädde i kraft i augusti 2011. Dessa är:
0,5 W: Reaktiveringsfunktion
1 W: Skärm med reaktivering. Dessutom måste energiförbrukningen i AV-läge vara <0,3 W om TVn inte har en synlig AV-knapp som ställer TVn i ett läge som förbrukar ≤ 0,01 W när den är av; då är effekten för vilket annat AV-lägesförhållande för TVn ≤ 0,5 W.

Standby för nätverksprodukter
Det föreslagna arbetsdokumentet diskuteras förnärvarande i det konsulterande forumet. Förslaget innebär en ändring av den nuvarande standby-standarden och skulle påverka flertalet hushållsprodukter som har nätverksförmåga. Applikationer delas in i två nivåer av nätverkstillgänglighet, baserat på reaktiveringstid:
* Hög nätverkstillgänglighet (HiNA) har snabb reaktiveringstid på < 1 sekund
* Låg nätverkstillgänglighet (LoNA) har långsam reaktiveringstid på ≥ 1 sekund
Energiförbrukning för steg 1 föreslås till 12 W för HiNA och 4 W för LoNA; steg 2 föreslås bli 8 W för HiNA och 2 W för LoNA.

Andra produktkategorier i sökmotorn för ErP-standarder som har ändrats eller uppdaterats inkluderar:

* Luftkonditioneringssystem
* Ljudförstärkare
* Värmepannor
* Kaffeapparater
* Bärbara datorer
* DVD-spelare/-inspelare
* Elektriska ugnar
* Dammsugare
* Videoprojektorer
* Varmvattenberedare

För all tillgänglig information, gå till Standards Finder på PIs webbplats.

Leave a Reply