Kan de mest effektiva produkterna vara vänliga och ställa sig upp?

I somras skrev jag om amerikanska EPAs nya ENERGY STAR-program “MostEfficient”, som utmärker marknadens bästa ENERGY STAR-kompatibla produkter. Sedan programmet lanserades har närmare 150 produkter från 16 tillverkare tilldelats utmärkelsen.

I december meddelade ENERGY STAR att man kommer att förlänga pilotprogrammet “Most Efficient” till att gälla även under 2012 (ursprungligen var det tänkt att avslutas vid årsskiftet). Det innebär att ENERGY STAR-kvalificerade produkter som har certifierats av ett EPA-godkänt certifieringsorgan kan nomineras för “Most Efficient”-märkning fram till slutet av nästa år.

Produkter som kan ges märkningen inkluderar:  värme- och luftkonditioneringssystem; värmepannor; kyl- och frysskåp; tvättmaskiner; och teveapparater.

Utöver förlängningen avprogrammet har även vissa kriterier ändrats. Av särskilt intresse för de som arbetar inom energieffektivitet är de nya kraven för kyl- och frysskåp och teveapparater.

För kyl- och frysskåp höjs kriteriet för maximal energi  till 481 kWh/år, från ursprungliga 422 kWh/år.

Kravet för TV-apparater har höjts till:

Pmax=82*TANH(0,00084(A-150)+0.05)+12,75
Där:
1. Pmax = maximal tillåten energiförbrukning i på-läge i W
2. A = produktens användbara skärmyta i kvadrattum
3. TANH = hyperbolisk tangentfunktion

Eftersom detta är ett pilotprogram är det troligt att fler ändringar tillkommer. Håll utkik här för vidare händelseutveckling.

Frågor rörande ENERGY STARs “Most Efficient”-program kan epostas till: mostefficient@energystar.gov.

Leave a Reply