Och vinnare är… (tills vidare)

Det amerikanska energidepartementet (DoE) startade 2008 “L-priset”, en tävling tänkt att locka belysningstillverkare att utveckla högpresterande, högt effektiva LED-alternativ till de så populära (och förskräckligt ineffektiva) glödlamporna. Som jag nämnde i min blogg 2009 var det den skruvade (A19) 60 W lampan som man först inriktade sig på. Detta är den glödlampa som utnyttjas mest av konsumenterna och som står för cirka hälften av den inhemska marknaden för glödlampor. Tävlingskraven inkluderade en kraftförbrukning på maximalt 10 W, ljusstyrka på > 900 lumens med en effektivitet på > 90 lumens per watt samt en användbar livslängd på > 25 000 timmar. Av tävlingsbidragen krävdes att de genomgick en omfattande utvärderingsprocess med mätning av först prestanda och ljuseffekt och sedan i en andra fas livslängds- och stresstest. Förra veckan meddelade DoE att bidraget inlämnat av nordamerikanska Philips Lighting hade vunnit.

Detta är en anmärkningsvärd bedrift och Philips förtjänar beröm inte bara för vinsten utan även för att ha lämnat in det hittills enda tävlingsbidraget. Men jakten på den mest effektiva ersättaren för 60 W glödlampan är inte över än. Två andra amerikanska företag, General Electric Lighting och Lighting Science Group, har låtit meddela att man tänker lämna in provexemplar i slutet av året.  Medan Philips har lagt beslag på förstapriset på 10 miljoner dollar och kan skryta med att först ha uppfyllt tävlingskraven och få reklam och uppbackning genom L-prisets partners, kan framgångsrika produkter från dessa andra företag också få tillgång till värdefulla reklam- och myndighetskontrakt.

Och när man betänker att den vinnande produkten utformades med äldre teknik som fanns framme långt före inlämningsdagen i september 2009 är det inte svårt att tänka sig att nyare produkter kan bli ännu bättre. LED-kraftaggregat är nu enklare och billigare att konstruera med en verkningsgrad på runt 92,5 % jämfört med de 85 % som Philips drivkrets har – vilket alltså halverar de drivkretsrelaterade förlusterna. Drivkretsar med längre livslängd som utnyttjar modernare lösningar som utesluter opto-isolatorer och elektrolytiska kondensatorer finns också, och LEDer har kommit långt på två år som sett komponenter på 120 och t o m 150 lumens/watt bli allt vanligare. Kan vi kanske vara på väg mot ett 6 W halvledaralternativ till hyllornas ärevördiga 60 W glödlampor?

Medan L-prisprogrammet framgångsrikt nådde målet att resultera i ett mycket effektivt, kundvänligt alternativ till 60 W glödlampan kan den verkliga nyheten komma att bli att teknikutvecklingen sedan tävlingen utlystes borde möjliggöra ännu effektivare LED-lampor, som sparar ännu mer energi.

Samtidigt har DoE antytt att man står i begrepp att ställa in siktet för L-priset på andra glödlampor. För mer information om DoEs L-prisprogram, gå till: http://www.lightingprize.org .   För mer information om amerikanska DoEs program för halvledarbelysning, gå till: http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/about.html

Leave a Reply