USAs energidepartement klargör krav för EPS-test

I början av året publicerade USAs energidepartement (DoE) skriften “Energy Conservation Program: Certification, Compliance, and Enforcement Requirements for Certain Consumer Products and Commercial and Industrial Equipment” som skisserar de krav som ställs för att tillgodose standarderna enligt EISA 2007. (För mer information om EISA 2007 se EISA 2007-sidan i “Green Room”.)

Det rådde tydligen viss förvirring rörande provtagningskraven för testning av externa spänningsenheter eftersom det i förra månaden kom ett uppföljande dokument som förklarar vad som behövs. Testförfarandet kräver att ett slumpmässigt antal prov (2, 3 eller 4) testas vid varje tillfälle. Dokumentet behandlar speciellt hur testresultat ska beräknas beroende på antalet testade enheter.

För att läsa mer om provtagningsplanen, se:
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/bceps_samplingplan_explanation.pdf

För mer information om testprogrammet som helhet, se:
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/battery_external.html

Leave a Reply