Linuxspalten nr 7/8 2009

Stabilitet
Hur viktigt är inte kontinuitet och stabilitet för att vår värld inte ska rasa samman. Det må kännas tråkigt och bakåtsträvande att höra hur det statiska ska favoriseras. Se framåt och utvecklas under vägen är ett mer positivt och handlingskraftigt budskap. Politiskt är nytänkande en tillgång, speciellt när de som formar politiken inte själva behöver stå för resultatet.
För den öppna källkoden värderas nytänkande och kreativitet som önskvärd men det gäller att också titta bakåt. Beroenden i tusental skapar lätt situationer där en uppgradering av programvaran skapar olösliga systemfel med döda apparater som resultat.
Jag har passat på att testa vad som händer om man uppgraderar på till en ny release av Ubuntus distribution. Förra gången dog min Linuxmiljö helt. Nåväl jag räknade med det. Det var ju inte första gången som jag försökt uppgradera min vildvuxna multimediaburk. Det har tidigare alltid slutat med att jag fått bygga om från botten. Säkert ingen dum idé i sig då så mycket av den oanvända kod som blivit kvar efter tester av nya funktioner aldrig rensats bort helt.
Den är gången provar jag Xubuntu 8.04 till 9.04 på min gamla IBM T30 laptop som fortfarande hänger med. Det gick helt problemfritt! Jag tar det som ett gott omen. Stabiliteten ökar. När jag pratar med Anders Törnqvist på Enea och nämner mina framsteg påpekar han att det är så enkelt i PC-världen. För inbäddade system blir det ofta svårare.
Men behöver jag uppdatera ett ”embeddedsystem” säger jag?
Behovet av att uppgradera med nya säkerhets-patchar eller vidareutveckling av applikationsprogramvara kan vara lika stort som för ett större system med stora primärminnen och hårddisk. Att uppdatera det lilla systemet, utan stora extra resurser som minne och lagringsutrymme, automatiskt och hantera alla driftfall som måste förutses blir lätt en mardröm. Spänningsbortfall mitt i uppdateringen. Bitfel i överföringen eller i minnet. Än värre kan vara när versionshanteringen av biblioteksrutiner hamnat ur fas. Alla sådana typer av fel som måste undvikas. Här krävs en fast hand med stabilitet i grunden. De verktygskedjor för utveckling av Linuxsystem som många företag nu presenterar har ett gemensamt mål. De vill alla försöka erbjuda stabilitet och kontinuitet i en värld av kreativ förändring.

Det är ju lyckan med att arbeta med öppen källkod, den utvecklas hela tiden. Nu är trenden att mycket arbete ska läggas ner på säkerhetstänkande. Skapa ny funktionalitet och nya gränssnitt är på samma gång nödvändigt. Linuxföretag som kombinera dessa krav och lyfter fram enkelhet och stabilitet måste spås en lysande framtid.

Leave a Reply