Ett sista mail från Bud Lawson

Härom dagen fick jag ett email från Harold ”Bud” Lawson, en man som jag haft kontakt med under många år. I mailet förklarar Bud att han förlorat kampen mot sin cancer och nu ville skicka en sista hälsning till sina många vänner och kolleger. Bud avled 10 juni.

Första gången jag träffade Bud måste ha varit någon gång på nittiotalet. Jag gjorde en rad artiklar om processorarkitekturer och fick via professor Bengt Magnhagen nys om FCPU-arkitekturen (Flexible Central Processor Unit) som Bud Lawson i början av sjuttiotalet tog fram åt Datasaab. Mötet med Bud var fantastiskt kul och det blev både en artikel och många samtal och möten under kommande år.

FCPU-arkitekturen var på många sätt revolutionerande för sin tid. Den arbetade synkront på lokal nivå och asynkront på global nivå och blev basen för Datasaabs D23-datorer. Tillsammans med Bengt Magnhagen (som ledde hårdvaruarbetet) skrev Bud Lawson ”The Advantages of Structured Hardware” en rapport som utnämndes till ”best paper”.

Lång historia
Men Bud Lawsons datorhistoria startade långt före tiden med Datasaab. Som student lärde han sig programmera Univac 1103-datorn och redan 1959 var han anställd hos Remington-Rand Univac.

Mycket av arbetet handlade då om att generera effektiv kod för det nyutvecklade Cobol-språket. Ett arbete som var allt annat än enkelt med tanke på begränsningarna i hårdvaran. Univac II-datorn hade ett arbetsminne på 2000 ord, den hade inga flyttalsfunktioner och till råga på allt arbetade den med decimal representation. Men det hela lyckades.

Bud Lawson skriver i sin ” Experiences and Reflections of a Computer Pioneer” (där jag har plockat mycket av informationen till den här krönikan) att datorns decimala representation och kraftfulla maskinkodsinstruktioner gjorde den lätt att programmera på assemblernivå. Den enkelheten bar han med sig i kommande arkitekturer.

IBM
1961 tog Bud Lawson steget till IBM. Mycket av arbetet där gällde ”kompilatorkompilatorn” SLANG, ett verktyg för att generera kompilatorer för olika språk och olika datorarkitekturer. Detta var pionjärarbete av högsta klass.

IBM hade på den tiden flera grupper som arbetade med olika typer av datorarkitekturer och Bud Lawson spekulerade gärna i vad som kunde ha hänt om företaget valt den högnivåorienterade arkitektur som skulle blivit IBM 8000. I stället blev det den mikroprogrammerade IBM/360.

Pekarvariabeln
Under arbetet med det som skulle bli programspråket PL/I uppfann Bud Lawson pekarvariabeln, ett koncept som sedan dess varit en central funktion i alla språk. Det här var 1967 och Bud Lawson var därefter välkänd i datavärlden. År 2000 fick han IEEE Charles Babbage Computer Pioneer Award för sitt arbete.

Till Sverige
Efter en vända hos Brooklyn Polytechnic och en hos Standard Computer Corporation kom Bud Lawson 1971 till Sverige för konsultarbete hos Datasaab. Fram till 1973 handlade det mesta om FCPU-processorn och Datasaab-datorer. Därefter blev det en professorstjänst på deltid i Linköping (Linköpings Tekniska Högskola) och arbete vid KTH och i Stuttgart och Barcelona.

1979 fick Bud Lawson en permanent professorstjänst vid Linköpings Tekniska Högskola.

Datorbaserade system
Arkitekturer för stordatorer är intressanta, men från mitten av sjuttiotalet fanns ”hetluften” snarare i datorbaserade industriella system. ATC-systemet för automatiskt tågstopp var revolutionerande och samma sak gällde fordonssystemen hos Haldex. För att inte tala om datorsystemen till Viggen. Bud Lawson var inblandad i dem alla.

Komplexa system
Efter hand blev det ändå mer av högskola och mer av forskning. På senare år har arbetet med komplexa system och internationella standarder tagit huvuddelen av tiden. Men konsultuppdragen åt svenska företag har hela tiden funnits med.

FCPU i VLSI?
Senast jag träffade Bud Lawson diskuterade vi FCPU och möjligheten att implementera arkitekturen i VLSI. Tanken är inte alls orimlig. På många sätt är FCPU-arkitekturen ovanligt lämpad för styrtillämpningar. Den lämpar sig också bra för parallellarbete.

Vi får väl se om någon eller några tar tag i och avslutar de många idéer som Bud Lawson ”hade kvar”. Han hade mycket kvar att ge.

Och det var alltid lika kul och inspirerande att tala med honom.


Harold ”Bud” Lawson, 1937-2019

One Response to “Ett sista mail från Bud Lawson”

  1. Bud var en mycket inspirerande och drivande bekantskap. Träffade
    honom ofta i ”Komplexa tekniska system” sammanhang. Han ansåg tidigt att ”System engineering” skulle behandlas som ett eget kompetensområde. Dessutom att det är ett av Sveriges styrkeområden att vårda och vidareutveckla. Något jag håller med om. Må Bud vila i frid.

Leave a Reply