Linuxspalten nr 16 2008

Vatten över huvudet Att gå runt på Embedded Conference Scandinavia är inspirerande. Entrepenörer visar upp en mängd applikationer som nära nog alla omfattas av kravet på eller önskan att minska effektförbrukningen. Jag lyssnar på hur Anders Törnqvist på Enea och Stefan Persson på Ericsson Mobile Platforms i sina presentationer på konferensen pekar på att programvaran, […]