Kärnkraften sparade 100 ton

I Sverige har kärnkraften de senaste 25 åren lett till minskade koldioxidutsläpp med ca 100 ton per person. Det motsvarar 120 års bilkörning eller nästan 25 års totala utsläpp med dagens nivå. Vindkraften i Sverige har under samma tid inte åstadkommit någon minskning över huvud taget.