Internet förändrar landsbygden

Media, ekonomer och politiker talar om landsbygden och de äldre som de stora förlorarna i den pågående digitala revolutionen. Men, fan tro’t. Trots allt är det ju landsbygden som får de allra största fördelarna av snabba kommunikationer. För att inte tala om nästa generation pensionärer.

Maskritare och levande landsbygd

Egentligen är det fullständigt otroligt vilken skillnad de industriella processerna har gjort. Och det är ganska fantastiskt att se vilken potential för effektivitetsökning som fortfarande finns kvar. Det är något helt annat än de parodier på cirkulära ekonomier som brukar komma upp i en del politiska diskussioner.

Lätt att arbetspendla på landet

Jag lyssnade nyss på ännu ett radioprogram som beskrev landsbygden och landsbygdens problem. Lösningen var, som vanligt, klimatsmarta jordbruk och minskade behov av bilresor. I medias värld bor det bara ekologiska lantbrukare på landsbygden, medan det i verkligheten är bilen och möjligheten att arbetspendla på ett bekvämt och effektivt sätt som får landsbygden att leva. […]