Miljömål och miljöpraktik

Förenta nationernas klimatkonferens i Paris tuggar på i sakta mak och utfästelser och anklagelser staplas på varandra. Så det kanske kan vara läge att titta på vad som hände med kärnkraften, en teknik som i Sverige bidragit till att halvera koldioxidutsläppen i 30 år och hjälpt till att spara uppskattningsvis en miljard ton koldioxid. Den […]