Cyklar och nätverksförsvar

Att demontera det gamla svenska försvaret gick förvånansvärt snabbt. Allt reades ut eller förstördes och kvar blev i stort sett ingenting. Det tänkta hypermoderna nätverksförsvaret lyser däremot fortfarande med sin frånvaro. Så här i slutet av 2015 verkar allt fler inse att vi nog kastade bort väldigt mycket mer än vad vi trodde.